Racisme pak je aan met plannen en middelen, niet alleen met voornemens

Persbericht: het platform Praktijktesten Nu breidt uit

Het actieplatform Praktijktesten Nu! breidt uit: çavaria, GRIP en het Netwerk Tegen Armoede vervoegen het platform dat ijvert voor de invoering van praktijktesten in de strijd tegen discriminatie.

Vorige week werd bekend dat het aantal dossiers die Unia opent op basis van binnenkomende meldingen over discriminatie in vier jaar tijd met de helft is toegenomen. In 2017 kwamen iets meer dan 6000 meldingen binnen. 2000 daarvan leidden tot een dossier. Het gaat voornamelijk over discriminatie op de arbeidsmarkt (aanwervingen, promoties en ontslagen). Ook het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) analyseerde de meldingen die het ontving in 2017 en stelde vast dat het aantal een grote stijging kende (+ 34% ten opzichte van 2016). Het aantal meldingen over zwangerschaps- of moederschapsdiscriminatie in arbeidssituaties verdubbelde tegenover het jaar daarvoor.

Het is erg moeilijk om discriminatie zwart op wit aan te tonen zonder praktijktesten. Dat blijkt ook uit het grote aantal klachten dat niet leidt tot een dossier. Het merendeel van de klachten bij Unia en IGVM wordt geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. De cijfers van de gelijkekanseninstellingen Unia en IGVM tonen aan dat discriminatie (veel) vaker niet dan wel bestraft wordt en dat de strijd ertegen een versnelling hoger moet worden geschakeld.

“Praktijktesten zijn essentieel om de discriminatie van holebi’s en transgenders op de arbeidsmarkt en woonmarkt in kaart te brengen en te bestrijden. Mensen voelen meestal wel aan wanneer ze gediscrimineerd worden op basis van hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit, maar het is heel moeilijk om dat ook aan te tonen”, aldus Jeroen Borghs van çavaria. 

“Discriminatie van personen met een handicap wordt in Vlaanderen nog te veel verdoezeld of over het hoofd gezien. Praktijktesten zijn belangrijk omdat ze meer zijn dan sensibilisering. Praktijktesten kunnen in kaart brengen of mensen met een handicap meer of minder worden gediscrimineerd. En ze kunnen een opstap betekenen voor concrete reactie”, zo verwoordt Patrick Vandelanotte de reden van GRIPvzw om het platform te vervoegen.

"Praktijktesten hebben in binnen- en buitenland al hun nut bewezen in de strijd tegen discriminatie. Ook mensen in armoede botsen vandaag ook nog altijd op systematische uitsluiting, niet in het minst op de woonmarkt en op de arbeidsmarkt. Praktijktesten moeten zich daarom ook onder andere richten op discriminatie op basis van inkomensstatuut. Het Netwerk tegen Armoede vindt het dan ook belangrijk om deze piste blijvend op de agenda te plaatsen samen met haar partners binnen het Platform Praktijktesten Nu!" zo zegt David de Vaal, coördinator van het Netwerk tegen Armoede.

Contact

Volg ons op

Facebook iconTwitter icon