Racisme pak je aan met plannen en middelen, niet alleen met voornemens

Handleiding

Deze laagdrempelige instructievideo van het Platform Praktijktesten Nu biedt een eerste aanzet om zelf praktijktesten uit te voeren.

Wie een stap verder wil gaan, wordt aangeraden om het boek Liever Sandra dan Samira? van prof. Pieter-Paul Verhaeghe ter hand te nemen. Het bevat achtergrondinformatie over hoe je uitgebreidere praktijktesten op een wetenschappelijke wijze kan inpakken. Meer info over dat boek vind je bij uitgeverij EPO.

Tot slot, verwijzen we naar een brochure die in het verleden werd opgesteld door Kif Kif en de Liga voor de Mensenrechten. Daarin vind je een kort overzicht van de manier waarop je een praktijktest kan uitvoeren. Deze brochure legt sterk de nadruk op de strenge kwaliteitseisen waaraan goede en bewijskrachtige testen moeten voldoen, waaronder respect voor de privacy. De brochure kan je hieronder downloaden.

Volg ons op

Facebook iconTwitter icon