Racisme pak je aan met plannen en middelen, niet alleen met voornemens

Onze boodschap in de media

‘In plan van Homans staat gênant weinig’

Geen praktijktesten, wel extra inzetten op brochures, sensibilisering en zelfregulering. Dat zijn de pijlers van het nieuwe antidiscriminatiebeleid op de private huurmarkt van Liesbeth Homans (N-VA), als Vlaams minister bevoegd voor Wonen. De Standaard kon een ontwerp van haar langverwachte actieplan inkijken en liet op 21/03/2018 experten van het platform Praktijktesten Nu aan het woord.

Strijd tegen discriminatie niet overlaten aan private huurmarkt alleen

De sector van de private huurmarkt kan zelf een belangrijke bijdrage leveren aan de strijd tegen discriminatie, maar zelfregulering alleen is daarbij niet voldoende. Dat blijkt uit een onderzoek dat het Steunpunt Wonen heeft uitgevoerd in opdracht van Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA). Het actieplatform Praktijktesten Nu ziet in het onderzoek een bewijs voor de noodzaak van praktijktesten.

Experts branden ‘mystery calls’ af: “Doodgeboren kind”

Donderdagavond keurde de Kamer de mystery calls goed. Sociale inspecteurs kunnen voortaan een onderzoek voeren naar discriminatie op de arbeidsmarkt zonder daarbij hun identiteit te moeten bekendmaken. “Maar dat zal dode letter blijven”, zegt Sarah Scheepers van het actieplatform Praktijktesten Nu.

De regering legt de arbeidsinspectie zware voorwaarden op voor ze tot mystery calls kan overgaan. De inspecteurs hebben schriftelijke toestemming nodig van de arbeidsauditeur, er moet een klacht zijn geweest, er moeten objectieve aanwijzingen zijn van discriminatie, …

Praktijktesten Nu: wetsontwerp Mystery calls

Vandaag werd het langverwachte wetsontwerp Mystery Calling besproken in de Commissie van het federaal parlement. De laatste weken werd al pijnlijk duidelijk dat de voorliggende wetteksten  onuitvoerbaar zijn. Ondanks signalen van het middenveld werden de nodige reparaties niet goedgekeurd.  ‘De mystery calls op de arbeidsmarkt dreigen op die manier een doodgeboren kind te worden. In geen geval zullen ze in staat zijn om paal en perk te stellen aan de weid verbreide discriminatie op de arbeidsmarkt,’ stelt Jihad Van Puymbroeck, woordvoerder van Praktijktesten Nu.

Peeters drukt mystery calls door

Op dinsdag 4 juli berichtte De Standaard dat Kris Peeters (CD&V) niet langer wil wachten om discriminatie op de arbeidsmarkt weg te werken. "De federale minister van Werk heeft een voorontwerp van wet over mystery calls klaar en wil dat zo snel mogelijk afkloppen in de schoot van de regering. Daarmee voert hij zijn eerdere ‘dreigement’ daadwerkelijk uit. ‘Eind vorige week heeft de Nationale Arbeidsraad (NAR) mij zijn advies over mystery calls bezorgd. De sociale partners vragen meer tijd om dit te bespreken, maar ze hebben tijd genoeg gehad’, zegt Peeters.

Een hart onder de riem voor slachtoffers van discriminatie

In 1960 werd 21 maart uitgeroepen tot “Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie”. Het actieplaform Praktijktesten Nu brengt vandaag hulde aan de vele slachtoffers van racisme en discriminatie die er ook in 2017 nog zijn.  In een filmpje delen enkelen onder hen hun ervaring met discriminatie op de arbeids- en woonmarkt. Het platform Praktijktesten Nu focust op de discriminatie van etnisch-culturele minderheden op de arbeids- en woonmarkt, maar pleit ervoor dat praktijktesten worden ingezet om alle vormen van discriminatie op te sporen en aan te pakken. Ze benadrukken dit in hun campagnefilmpje door een diversiteit van ervaringen met discriminatie naar voren te brengen.

Volg ons op

Facebook iconTwitter icon